Onze praktijk

Wij werken dagelijks met plezier in een klein, maar hecht team van professionals. Onze praktijk staat open voor iedereen die tandheelkundige zorg nodig heeft. Zorg die wij zelf verlenen óf voor u organiseren als het specialistische zorg betreft.

Klein en persoonlijk
In een tijd waarin grootschalige centra de trend zijn, hebben wij er bewust voor gekozen geen ‘behandelfabriek’ te zijn. Alle behandelingen worden door tandarts Nauta of de preventieassistente uitgevoerd. Indien noodzakelijk, kunnen we u doorverwijzen naar de orthodontist, kaakchirurg, mondhygiënist, parodontoloog (bij tandvleesproblemen) en implantoloog.

Altijd een vertrouwd gezicht
Ons team bestaat uit twee tandartsen en drie assistentes. Zo kunnen we veel persoonlijke aandacht aan onze patiënten geven. Wij realiseren ons hoe belangrijk het voor onze patiënten is om vertrouwde gezichten te zien. Met name mensen die angstig zijn, ervaren dit als zeer prettig.

Lid van de KNMT
Tandarts Nauta is aangesloten bij de beroepsorganisatie KNMT, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde. Ook is er via de KNMT deelname aan een zogeheten ‘iQual-groep’, een intercollegiale studiegroep voor na- en bijscholing.